ביצי בורי קפואות

175.00 ₪ לק"ג
+
יח'
-
175.00 ₪ לק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים