מוסר ים

100.00 ₪ לק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים